VEV bygger ut Fosser sentrum med fiber! Utbyggingen avsluttes i slutten av 2019. Vi tar imot bestillinger og svarer på spørsmål knyttet til utbyggingen. Prosjektering og utbygging i samarbeid med Fibernordic. Det er VEV som leverer internett, TV fra GET og andre tjenester i nettet når det er ferdig.

Så snart det er ferdigstilt vil det gamle anlegget skrus av, så dersom du ikke ønsker vårt tilbud må du ordne deg med en annen måte for å fortsette å ha TV og/eller internett.

Se priser og hastigheter