Vi er godt i gang med utbygging av fiber i hele Aurskog.

  • Aursmoen sentrum er nå ferdig utbygget.
  • Linåkermoen har fått lagt fibernett sammen med renoveringen av vann og avløp.
  • Myrvold-feltet har fått fiber levert og ferdig utbygget.
  • Linåkermoen mot Riserdammen hadde graving til fiber sommer 2019 og husinnstallasjonene skjedde høsten 2019.
  • Øvre- og Nedre Haugfeltet. Her er vi i gang med graving på øvre haugfeltet. De første husinnstallasjonene kom i juli 2019 og flere hus kobles på fortløpende.
  • Nedre Haugfeltet hadde oppstart på gravearbeid høsten 2019.
  • Bogstadmyra og Trampen hadde oppstart på fiberarbeid høsten 2019.

VEV tar imot bestillinger og svarer på spørsmål knyttet til utbyggingen. Vi benytter flere samarbeidspartere på utbygging. Ser du biler eller mannskap fra Fibernordic eller Ingeniør Hagen AS så er de trolig på jobb for oss.

Det er VEV som leverer internett, TV fra GET og andre tjenester i nettet når det er ferdig.
 
Se priser og hastigheter