Om El-verket Høland

Fra 6.1.2020 heter vi oss El-verket Høland, og er organisert under Høland og Setskog Elverk SA


Vi er trofaste fagfolk som vet hva som skal til for at bygda skal ha et stabilt strømnett som fungerer i all slags vær. Dette har vi over 100 års erfaring med.

Høland og Setskog Elektrisitetsverk begynte som små, private anlegg på begynnelsen av 1900-tallet, helt til de i 1975 slo de to seg sammen til et andelslag. Les hele historien her.

Vi har over 6500 kunder, hvor fordelingen er ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune. Tidligere Aurskog kommunale elverk ble overtatt av Akershus Energi, og er nå i Hafslund Nett AS. Høland og Setskog Elverk SA forsyner ca. 2/3 av kommunen, med grense mot Hafslund Nett på Liermosen, nord for kommunesenteret på Bjørkelangen.

For strømleverandør, se vevromerike.no

Ansatte

Jan Egil Viken

Jan Egil Viken

Daglig leder Nett

Telefon: 920 43 770
E-post: jan.viken@el-verket.no

Dan Sammerud

Dan Sammerud

Prosjektleder Nett

Telefon: 988 60 863
E-post: dan.sammerud@el-verket.no

Øystein Foss Vold

Øystein Foss Vold

DLE/Måler

Telefon: 913 87 522
E-post: oystein.foss.vold@el-verket.no

Bjørn Ingar Sønsthagen

Bjørn Ingar Sønsthagen

Arbeidsleder montasje

Telefon: 926 28 354
E-post: bjorn.sonsthagen@el-verket.no

Martin Mærli

Martin Mærli

Arbeidsleder montasje

Telefon: 405 56 947
E-post: martin.marli@el-verket.no

Raymond Vang

Raymond Vang

Arbeidsleder montasje

Telefon: 954 36 707
E-post: raymond.vang@el-verket.no

Erik Solberg

Erik Solberg

Ingeniør Kartverk

Telefon: 932 61 515
E-post: erik.solberg@el-verket.no

Solveig Engh Sørlie

Solveig Engh Sørlie

Regnskap/kundeservice medarbeider

Telefon: 400 63 415
E-post: solveig.sorlie@el-verket.no

Kim O. Nordby

Kim O. Nordby

Energimontør

Telefon: 934 18 191
E-post: kim.nordby@el-verket.no

Kristian Hageshelle

Kristian Hageshelle

Energimontør

Telefon:
E-post: kristian.hageshelle@el-verket.no

Hallgeir Olsen

Hallgeir Olsen

Energimontør

Telefon: 918 51 078
E-post: hallgeir.olsen@el-verket.no

Vegard Sandberg Holmen

Vegard Sandberg Holmen

Lærling

Telefon:
E-post: vegard.holmen@el-verket.no