Nettleie

Nettleie er det du betaler for at strømmen skal fraktes trygt fra kraftverket, gjennom master, rør og kabler, helt til stikkontakten din.


Alle betaler nettleie til sin lokale nettleverandør, uavhengig av hvilken strømleverandør de har valgt. Bor du i Høland sør for Liermosen, eller i Setskog, er det El-verket Høland du betaler nettleie til.

Eierskifte

Om du skal flytte ut og noen andre skal flytte inn, må det sendes skriftlig beskjed til oss.

Fyll ut eierskifteskjema

Priser

Nettleien består av et årlig beløp og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker. Prisen på strøm kommer i tillegg til nettleien.

Hushold­ning

Liten

Stor

Fastbeløp kr/år

2750 kr/år

4800 kr/år

Energiledd

46,24 øre/kWh

46,24 øre/kWh

Mer info

 

Om du skal koble deg på strømnettverket, kan du opprette en bestilling her. Ved bestilling av nettleie gjelder Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Dersom du av ulike årsaker ikke lenger har bruk for å være påkoblet strømnettverket, kan du melde fra om det til oss her.

Avbrudds­kompensasjon

Har du opplevd strømbrudd? Søk om avbruddskompensasjon her

Elhub

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Logg inn