13 tips om hvordan el-sikre hjemmet ditt

 1. Unngå komfyrbrann, montér komfyrvakt!
 2. Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og
  gardiner på god avstand.
 3. Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
 4. Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er
  hjemme og våken.
 5. Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
 6. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke
  er i bruk.
 7. Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk
  ut støpselet.
 8. Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
 9. Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser
  unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette
  undersøkt av fagfolk.
 10. Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.
 11. Lad elbilen fra en ladestasjon som er beregnet for det,
  og ikke fra en vanlig stikkontakt.
 12. 1. desember er den store røykvarslerdagen. Husk å
  skifte batteri på røykvarsleren.
 13. Benytter du skjøteledning utendørs? Unngå jordfeil ved at
  det ikke kommer vann inn i koblinger, og at ledninger ikke
  ligger i klem eller blir kjørt over.