Vi i Romerike Bredbånd ønsker å være gode på pris i forhold til ytelse, og service.

Vi er også gode på å levere bredbånd der andre operatører melder pass.